Gasco Enerji Mühendislik A.Ş. 2007 yılından bu yana Türkiye, Doğu Avrupa ve Ortadoğu bölgesinde enerji mühendisliği alanında uzman ve tecrübeli kadrosu ile hizmet vermektedir.

 İş ortaklarımızın hayatlarını kolaylaştıran hizmetlerimiz ile sundukları değeri artırıyoruz. Böylece güçlü bir satış kanalı kültürü oluşturuyoruz. Enerji ve hizmet sektöründeki gücümüz, gelişmiş hizmet anlayışımız, sunduğumuz uzman teknik destek ve sağladığımız müşteri odaklı çözümlerimiz nedeni ile paydaşlarımızca tercih ediliyoruz.

 Risk yönetimini iş yaşamının doğasında var olduğunu kabul ediyoruz. Verimlilik ve kararlılık yolunda, iş ortaklarımız adına alınması gereken riskleri almaktan kaçınmıyoruz. Küresel ekonomik belirsizlikten, kısa vadeli planları imkansızlaştırdığı dönemlerde bile, finansal gücümüz ve dağıtım sistemimiz ile aşıyoruz.

İşimizi en iyi yapmak ve her zaman “Güvenilir çözüm ortağınız” olmak hedefi ile gece gündüz sizlere iyi hizmet verebilmek için çalışıyoruz.

GASCO ENERJİ MÜHENDİSLİK A.Ş.

KURUMSAL

SEÇ-G POLİTİKAMIZ

Gasco Enerji Mühendislik A.Ş. olarak sağlık, emniyet ve çevre koruma işimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Şirket faaliyetleri yürütülürken tüm yasal düzenlemelere ve yönetmeliklere uyarak personelinin, müşterilerinin ve diğer insanların sağlık ve emniyetlerinin her şeyden üstün tutulması ve çevrenin korunmasına gereken önemin verilmesini öngörmektedir.

SAĞLIK
Şirket faaliyerlerini yürütürken, personelin ve diğer insanların sağlığına zarar gelmesini önlemeye ve personelinin sağlık koşullarını geliştirmeye özen gösterir.

İŞ EMNİYETİ
Şirket; çalışma sırasında her türlü yaralanmanın önlenmesi gerektiği ilkesini temel alır ve yapılan işin gerektirdiği en yüksek emniyet tedbirlerinin gerçekleştirilmesi bilincini ve disiplinini sağlamak ve geliştirmek için çalışır. Bütün çalışanların emniyet kurallarına uygun şekilde yürütülmesi ve hiçbir çalışmanın emniyet kurallarına uymadan çalışacak kadar önemli olmadığı bilincini personelimize kazandırılması ve gerekli tüm eğitimlerin verilmesi, hizmet verdiği müşterilerinin iş emniyeti ile ilgili beklentilerini maksimum düzeyde sağlamak için çaba sarf eder.

ÇEVRE
Gasco Enerji Mühendislik A.Ş. tüm faaliyetlerinde insan sağlığını; doğal kaynakları ve global çevreyi korumaya karşı duyarlıdır. Bu duyarlılık, sadece yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı kalmamakta; iş süreçleri ile çevre dostu uygulamaların bütünleşmesini de kapsamaktadır.

SEÇ POLİTİKASI TAAHHÜTLERİMİZ

 • Bütün çalışmaların emniyet kurallarına uygun şekilde yürütülmesi ve hiçbir çalışmanın emniyet kurallarına uymadan çalışacak kadar önemli olmadığı bilincinin personelimize kazandırılması,

 • SEÇ ile ilgili gerekli kontroller yapılarak eksiklerimizin görülüp,gerekli önlemlerin alınarak giderilmesi

 • Çalışanlarımıza emniyetli bir ortam sağlayarak SEÇ beklentilerimizin gerçekleştirilmesi

 • Çevre ve tabi doğanın korunması için atıklarımızın ayrılarak uygun yerlere verilip, değerlendirilmesi

 • SEÇ Politikamızı ve SEÇ performansımızı sürekli iyileştireceğimizi ve geliştireceğimizi,

 • Olası iş kazalarını ve tehlikeleri önlemek için çalışacağımızı,

 • Kirlilik kaynaklarının azaltımı için teknolojik gelişmeleri sürekli takip edeceğimizi,

 • Teknik ve finansal açıdan çevre yasa ve yönetmeliklerin gerekliliklerini yerine getirmek ve kamu kuruluşları ile işbirliği içerisinde olacağımızı,

Gasco Enerji Mühendislik A.Ş olarak faaliyet belgelerimizi ve faaliyetlerimizi toplum ve çevre üzerindeki etkileri için değerlendirmek, sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda yönetmeyi taahhüt ediyoruz.

İSG POLİTİKAMIZ

     Gasco Enerji Mühendisli A.Ş., uyguladığı iş stratejisinde insan merkezli ve sürdürülebilirlik ilkesi benimser. Bu doğrultuda tüm hizmetlerimizin ülke ekonomisine katkı sağlaması ve yenilikçi nitelikte olması temel prensibimizdir.
 
 Gasco Enerji Mühendisli A.Ş, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlem ve uygulamaları titizlikle uygular ve yönetir… Bunu iş kalitesinin temelini oluşturduğunun sorumluluğunda ve bilincinde olarak işlerini gerçekleştirir.
 
İş sağlığı ve güvenliği politikamızdaki amaçlarımızı gerçekleştirmek için;
 Etkin risk değerlendirmesi yaparak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda emniyetsiz tüm durum ve davranışların tehlikelerini belirleyerek olası iş kazası ve risklerinin önüne geçmek için etkin bir risk değerlendirmesi yapacağımızı,
Sağlık ve güvenlik ihlali olarak her durumu, sürekli değişimi sağlamak amacıyla nedenlerini araştırarak raporlayacağımızı, denetim ve teftişlerle performans değerlendirmelerini kontrol altına alacağımızı,
 İş sağlığı ve güvenliği kültürümüzün sürekliliğini sağlamak için gereken tüm aksiyonları alarak azami gayret içerisinde olacağımızı,
 Bünyemizdeki tüm ekip arkadaşlarımızın, alt yüklenici ve tedarikçilerimizin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili talimatlara uygun hareket etmesi için gerekli yönlendirmeleri yapacağımızı taahhüt ederiz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 
GASCO ENERJİ MÜHENDİSLİK A.Ş. olarak faal halde olduğumuz; SANAYİDE KULLANILMAK ÜZERE YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA LNG, CNG, LPG, OTOGAZ SERVİS  VE DAĞITIM HATLARININ DEPOLAMA TESİSLERİNİN MÜHENDİSLİK MÜTEAHHİTLİK, SATIŞ, PAZARLAMA VE SATIŞ SONRASI DESTEĞİ kapsamı dahilinde;
 • İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini ve Müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit etmek, taleplere hızlı yanıt vermek, zamanında projeleri gerçekleştirip teslim etmek, kaliteli ürün/hizmet ve rekabet edilebilir fiyat sunmak,
 • Müşteri tatminini sürekli kılabilmek adına yüksek teknolojiyi takip etmek ve etkin kullanmak,
 • Kaliteden tüm personelin sorumlu olması anlayışını benimsemek ve bu nedenle tüm personele kalite bilincini yerleştirmek, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimleri sağlamak, uyuma ve yaratıcılığa teşvik etmek,
 • Personelin mutluluğunu ve motivasyonunu sağlamak,
 • Sistemde tanımlanan süreçlerin performans göstergelerine dayalı ölçülebilir, Kalite Hedeflerinin değerlendirilmesi yoluyla sistemin sürekli iyileştirilmesi anlayışını benimsemek,
 • Ulusal ve uluslararası standartlara uymak,
Kalite politikamızdır.
Bu doğrultuda GASCO ENERJİ MÜHENDİSLİK A.Ş. olarak Kalite Hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz.