Teknik Servis
Çözümleri

https://gasco.com.tr/wp-content/uploads/2023/11/Slide_1.jpg
Teknik Servis Çözümleri
Teknik Servis Çözümleri

Kriyojenik Tesisler Periyodik Bakımları: Düşük sıcaklıkta çalışan ve sıvılaştırılmış gazların depolanması veya işlenmesi için kullanılan tesislerin belirli aralıklarla yapılan düzenli bakımları; ekipmanların performansını ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılır.

Kriyojenik Tesisler Ani Müdahale Hizmetleri: Kriyojenik tesislerde aniden ortaya çıkan arızalar veya sorunlara hızlı ve etkili müdahale sağlayan acil teknik destek ve onarım hizmetleridir; olası tehlikeleri en aza indirmek için hızlı reaksiyon gerektiren durumlarda devreye girer.

Akaryakıt Tesisleri Periyodik Bakımları: Yakıt depolama, dağıtım ve işleme tesislerinin belirli dönemlerde yapılan düzenli bakım ve kontrol işlemleri; ekipmanların güvenliği ve işlevselliği için gerekli olan periyodik kontrolleri içerir.

Akaryakıt Tesisleri Ani Müdahale Hizmetleri: Akaryakıt tesislerinde beklenmedik arızalar veya acil durumlarda, hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilen acil teknik destek ve onarım hizmetleridir; çevresel ve operasyonel riskleri en aza indirmek için gereklidir.

LPG Tesisleri Periyodik Bakımları: Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama, dolum ve dağıtım tesislerinin belirli periyotlarla yapılan düzenli bakım ve kontrol işlemleri; güvenlik, verimlilik ve tesislerin yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlamak için yapılır.

LPG Tesisleri Ani Müdahale Hizmetleri: LPG tesislerinde meydana gelebilecek acil durumlara hızlı bir şekilde müdahale eden teknik ekipler tarafından sunulan acil onarım ve destek hizmetleridir; güvenlik risklerini azaltmak ve olası tehlikeleri en aza indirmek için önemlidir.