Otomasyon Teknolojileri
Çözümleri

otomasyon çözümleri
otomasyon çözümleri
otomasyon çözümleri

PLC Otomasyon Panoları İmalatı: Endüstriyel kullanım için tasarlanmış PLC (Programlanabilir Mantık Kontrolörü) sistemlerinin kontrol panellerinin üretimi sürecidir. Bu paneller, endüstriyel işletmelerde kullanılan otomasyon sistemlerini yönetmek için kullanılır.

Yanıcı ve/veya Patlayıcı Alan Kumanda Sistemleri: Tehlikeli bölgelerde kullanılan özel kontrol sistemleri; patlama riski taşıyan alanlarda güvenliği sağlamak için tasarlanır ve kullanılır.

Yanıcı ve/veya Patlayıcı Alan Güvenlik ve Takip Sistemleri: Tehlikeli ortamlarda güvenliği artırmak ve olayları takip etmek için kullanılan sistemlerdir; patlayıcı veya yanıcı maddelerin bulunduğu alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Dolum Kontrol Sistemleri: Endüstriyel veya ticari ortamlarda kullanılan dolum işlemlerini kontrol etmek ve izlemek için tasarlanmış sistemlerdir; dolum süreçlerinin doğru ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Sayaç Okuma Sistemleri: Enerji, su veya gaz gibi kullanımı ölçülen kaynakların tüketimini izlemek ve kayıt altına almak için kullanılan sistemlerdir; kullanım miktarını takip etmek ve faturalandırmak için kullanılır.

Aydınlatma Sistemleri: İç veya dış mekanlarda aydınlatma sağlamak amacıyla kullanılan sistemlerdir; ışıklandırma gereksinimlerini karşılar ve ortamın güvenliğini artırır.

Topraklama ve Paratoner Sistemleri: Elektriksel güvenlik için kullanılan sistemlerdir; anormal voltajları toprağa yönlendirerek cihazların ve insanların korunmasını sağlar, ayrıca yıldırım gibi doğal olaylardan kaynaklanan zararları azaltır.