Doğal Gaz Teknoloji
Çözümleri

https://gasco.com.tr/wp-content/uploads/2023/11/DSC_5040.jpg
Doğalgaz
Doğalgaz

Saha Keşifleri: Proje öncesinde, yapılacak işin detaylı incelenmesi ve belirlenmesi için saha ziyaretleri ve incelemeleri yapılması süreci.

Tesis Şartname Hazırlanması: Projenin gereksinimlerine uygun olarak detaylı bir şekilde tesis özelliklerini ve gereksinimlerini içeren belgenin oluşturulması aşaması.

Proje ve Malzeme Detaylarının Belirlenmesi: Projenin yapılacağı tesisin özellikleri ve kullanılacak malzemelerin belirlenmesi aşaması.

LNG ve Kriyojenik Tesisler Saha Kurulumları: Sıvılaştırılmış doğal gaz veya düşük sıcaklıklı sistemlerin, özellikle kriyojenik sistemlerin saha kurulumlarının gerçekleştirilmesi.

Tank Sahası İnşaatı: Depolama tanklarının yerleştirileceği alanın hazırlanması ve tankların montajının gerçekleştirilmesi süreci.

Ekipman Saha Yerleştirilmesi: Tesis için gerekli olan ekipmanların belirlendiği konum ve yerleştirilme süreci.

Saha Montaj İşlemleri: Tesis için gerekli olan yapı, ekipman veya sistemlerin sahada montajının gerçekleştirilmesi aşaması.

Kontrol Panosu Montajı (Emniyet, Acil Durum vb.): Tesisin güvenliği için gerekli olan kontrol panellerinin montajının gerçekleştirilmesi aşaması, özellikle acil durumlar için tasarlanmış panellerin kurulumu.

Saha Final Testleri: Tesisin montaj ve kurulum sürecinin ardından, sahada yapılan testlerle tesisin işlevselliğinin ve performansının değerlendirilmesi süreci.

LNG ve Kriyojenik Tesisler Devreye Alma: Sıvılaştırılmış doğal gaz veya düşük sıcaklıklı sistemlerin işlevselliğinin test edilerek, faaliyete geçirilmesi süreci.

CNG Uygulamaları: Sıkıştırılmış doğal gazın (CNG) kullanıldığı uygulama alanlarının tasarımı, kurulumu veya işletmesi süreci.